:: Techno.co.il ::

אינטל תציג תוכניות חינוך מתקדמות בכנס מו"ח
מאת: רועי פלג - 20.03.05 , 20:40:55 (מקור: Techno.co.il)

אינטל ישראל תציג תוכניות חינוך מתקדמות בכנס הקרוב של האיגוד הישראלי למחשבים וחינוך (מו"ח), המאגד בתוכו את מובילי התקשוב במערכת החינוך, במכללות ובאוניברסיטאות והפועל לקדם את שימושי טכנולוגיות המידע והתקשוב. הכינוס השנתי ה-20 של מו"ח יתקיים בין התאריכים 28-29 במרץ, במרכז הירידים, גני התערוכה, תל-אביב.

במהלך הכנס תציג אינטל את התוכנית החדשנית "לומדים עם אינטל" - Intel Learn. תוכנית הלמידה של אינטל היא חלק מיוזמת "אינטל חדשנות בחינוך" (Intel Innovation in Education) של אינטל העולמית -  שמאחוריה מחויבות מתמשכת של החברה לתחום החינוך המדעי טכנולוגי תוך שיתוף פעולה עם מחנכים ומובילי מדיניות ברחבי העולם, במטרה לסייע בהכנת התלמידים להצליח בסביבה כלכלית מבוססת ידע. אינטל פיתחה את תוכנית הלימודים ומובילה את התוכנית בישראל ובעולם. עמותת "תפוח" אחראית על הניהול האדמיניסטרטיבי ויישום התוכנית בישראל.

מטרת התוכנית להקנות לבני נוער מיומנויות חיוניות שיאפשרו להם להצליח בדרישות הידע של המציאות הכלכלית של ימינו. תוכנית "לומדים עם אינטל" מיועדת לבני נוער בגילאי 16-8 המתגוררים באזורים בעלי גישה מוגבלת למחשבים, ומעניקה להם תוכנית לימודים שתשפר את הידע הטכנולוגי שלהם, החשיבה הביקורתית, ויכולות פתרון בעיות ועבודה בצוות. התוכנית מועברת באמצעות סגל מדריכים מקצועיים של עמותת תפוח, אשר עברו הכשרה מיוחדת להכרות עם מודל למידה מיוחד מטעם אינטל. 

בשנת הלימודים הקודמת, השקיעה אינטל משאבים רבים בהפעלה ניסיונית שנעשתה בישראל, כאשר במהלך תקופה של שמונה חודשים, 40 מדריכים עברו הכשרה  וכבר לימדו כ-13,000 תלמידים בבתי ספר ובמרכזי תפוח. בשנת 2005 מקווים ללמד בתוכנית כ-40,000 תלמידים נוספים בכ-50 ישובים ברחבי הארץ.

בנוסף, תציג אינטל בכנס את "רואים הגיון" - כלי פיתוח חשיבה אינטרנטי לחקירת מערכות מורכבות. כלי זה מסייע למורים לחקור עם תלמידיהם בכל גיל מערכות מורכבות ע"י מיפוי קשרי סיבה ותוצאה, תוך פיתוח יכולות חשיבה גבוהות.

יש הגיון באינטל (מקור)

רויטל ביתן, מנהלת קשרי קהילה באינטל חיפה, אמרה כי "במערכת החינוך בישראל, הרוצה לעודד חשיבה ועבודת חקר בתחומי הלימוד השונים, משתלב כלי המיפוי ככלי אינטרנטי חדשני ליצירת  "מפות סיבתיות". בעזרתן, מונחים התלמידים לבצע תהליך מידענות, לבחור בגורמים הניתנים להוכחה ולאשש את הנחותיהם על גבי מפות חזותיות תוך פיתוח ושילוב יכולות חשיבה גבוהות".

כלי המיפוי שאושר רשמית ע"י משרד החינוך ככלי לשימוש בכיתת הלימוד הינו חלק מאתר אינטל חדשנות בחינוך וניתן לשימוש חופשי באתר אינטל.

'רואים היגיון בזה"ב', שפותח עבור תלמידים בישראל, מהווה דוגמה ליישום כלי החקר האינטרנטי בתחום הבטיחות בדרכים. בתחום זה, פיתחה אינטל ישראל בשיתוף משרד החינוך והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ערכת הדרכה הכוללת ארבעה מערכי שיעור לכיתות ד' עד ט'. עד כה הכשירה אינטל ישראל  מאות רכזי הבטיחות במערכת החינוך בישראל לשימוש בסביבת החקר הוירטואלית המתוקשבת/בכלי האינטרנטי ובמערכים הנלווים.

'רואים הגיון', שפותח על ידי אינטל העולמית, תורגם לעברית והותאם למערכת החינוך בישראל כיום קיימות עבודות חקר רבות מתחומי לימוד שונים. במהלך הכנס יוצג מבחר מייצג מעבודות אלה וכן יודגם השימוש בסביבת החקר הוירטואלית המתוקשבת.[powered by b2]


כל הזכויות שמורות ל-Techno.co.il © 2002. אין להעתיק, לשכפל או להפיץ תכנים מאתר זה ללא רשות מפורשת בכתב ממנהל האתר